ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές – ενότητα Ζ. Τεχνικά Πρότυπα Και Εκμετάλλευση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές ενότητα Ζ

1. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία απόβαρο ή μάζα οχήματος σε κυκλοφορία (ΜΟΚ) είναι:
2. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) είναι:
3. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ωφέλιμη μάζα είναι :
4. 
Το μέγιστο μήκος ενός αυτοτελούς λεωφορείου με πάνω από δύο άξονες είναι:
5. 
Εάν σε λεωφορείο προσαρτάται προσθαφαιρούµενο τµήµα, όπως κουτιά για σκι, το µέγιστο µήκος του οχήµατος, περιλαµβανοµένου του πρόσθετου τµήµατος τότε :
6. 
Για την απόκτηση οχήματος που διανύει μεγάλες αποστάσεις ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :
7. 
Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διανομές εντός πόλεως ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :
8. 
Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διαδρομές σε περιοχές με έντονες ανωφέρειες και κατωφέρειες αναφορικά με το σύστημα πέδησης του εκ των σημαντικότερων παραγόντων που πρέπει να εξετασθεί είναι :
9. 
Οχημα που τίθεται σε κυκλοφορία είναι σκόπιμο να διαθέτει ABS ιδιαίτερα όταν :
10. 
Ποιο από τα οχήματα εξαιρείται από την υποχρέωση εφοδιασμού με ταχογράφο ;
11. 
Ποια από τα οχήματα που υποχρεούνται να φέρουν ταχογράφο, αυτός πρέπει να είναι ψηφιακός ;
12. 
Η αντικατάσταση ελαστικών στα λεωφορεία, με διαφορετικά από αυτά που αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας…
13. 
Εφόσον το αυτοκίνητο υποχρεούται να φέρει περιοριστή ταχύτητας τότε :
14. 
Ο περιοριστής ταχύτητας των καινούργιων λεωφορείων πρέπει να :
15. 
Ποια είναι η ιδιαίτερη απαίτηση που πρέπει να πληρούν τα αναγομωμένα ελαστικά που αγοράζονται - τοποθετούνται ;
16. 
Σε ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της πίεσης του αέρα στα ελαστικά των οχημάτων;
17. 
Όταν σε λεωφορείο κατά τον τεχνικό έλεγχος στο ΚΤΕΟ ευρεθούν σοβαρές ελλείψεις τότε πρέπει να επανελεγχθεί στο ΚΤΕΟ μέσα σε :
18. 
Εγκριση τύπου οχημάτων υποχρεούνται να έχουν...
19. 
Σε τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ πριν την ταξινόμηση τους υποχρεούνται να υποβάλλονται…
20. 
Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών λεωφορείων είναι :
21. 
Η αλλαγή κινητήρα :
22. 
Ποια είναι η λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας ;
23. 
Ο τεχνικός έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται :
24. 
Όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ABS σε όλους τους άξονες, τότε ο οδηγός σε κατάσταση ανάγκης πέδησης:
25. 
Λεωφορείο μπορεί να έλκει ρυμουλκούμενο όχημα ;
26. 
Τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ από:
27. 
Τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ :
28. 
Τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ :
29. 
Ο θόρυβος εν στάσει μετράται :
30. 
Πόσο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης του θορύβου εν στάσει ενός φορτηγού ή ενός λεωφορείου ;
31. 
Ποια είναι η αποτελεσματικότερη ""επέμβαση"" που πρέπει να εκτελεστεί σε ένα όχημα για να μειωθεί ο μαύρος καπνός που εκπέμπεται από την εξάτμιση ;
32. 
Από τον Οκτώβριο του 2006 όλα τα μεγάλα οχήματα που πρωτοταξινομούνται πρέπει να έχουν εκπομπές καυσαερίων ""επιπέδου""…
33. 
Σε ένα ταξίδι έχουμε την κατανάλωση λιγότερου καυσίμου όταν :
34. 
Όταν χρησιμοποιείται (όπου είναι δυνατόν) ο επιβραδυντής ταχύτητος (κλαπέτο ή retarder) για την επιβράδυνση του οχήματος, πέραν της αποφυγής υπερθέρμανσης της πέδησης του οχήματος έχουμε :
35. 
Ο έλεγχος καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων γίνεται με:
36. 
Για τον προγραμματισμό της συντήρησης του οχήματος λαμβάνεται υπόψη :
37. 
Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται έλεγχος του αυτοκινήτου πριν την εκτέλεση δρομολογίου πέρα των προβλεπομένων από το πρόγραμμα συντήρησης ελέγχους :

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.