ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές – ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικ. Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές ενότητα Ε

1. Τι είναι η επιταγή;
2. Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;
3. Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;
4. Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρυσμα;
5. Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;
6. Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;
7. Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;
8. Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;
9. Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;
10. Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;
11. Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ' αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;
12. Ποια τα κυριώτερα αξιόγραφα;
13. Τι είναι η συναλλαγματική;
14. Τι σημαίνει προεξώφληση συναλλαγματικής;
15. Τι κόστος έχει η προεξώφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;
16. Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή "πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου";
17. Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;
18. Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;
19. Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;
20. Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;
21. Σε τι συνισταται η πίστωση;
22. Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;
23. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;
24. Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;
25. Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
26. Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
27. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);
28. Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
29. Πότε καταβάλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
30. Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
31. Ποιού προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;
32. Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;
33. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;
34. Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;
35. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
36. Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
37. Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
38. Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;
39. Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;
40. Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;
41. Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;
42. Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία β΄κατηγορίας;
43. Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;
44. Τι φορολογικό στοιχείο εκδίδουν οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων;
45. Πότε εκδίδεται το δελτίο κίνησης στα τουριστικά λεωφορεία;
46. Αποτελεί το δελτίο κίνησης συνοδευτικό μεταφοράς;
47. Σε ποιόν παραδίδεται το πρώτο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;
48. Σε ποιόν παραδίδεται το δεύτερο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;
49. Όταν μεταφέρονται με τουριστικά λεωφορεία μαθητές σχολείων ή προσωπικό επιχειρήσεων απαιτείται η έκδοση δελτίου κίνησης;
50. Σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών για θαλάσσια μπάνια ή διαδρομές τύπου συγκοινωνίας με τουριστικά λεωφορεία τι στοιχείο εκδίδεται;
51. Τι παραστατικό εκδίδει ο οδικός μεταφορέας επιβατών για υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ομάδας επιβατών και σε ποιόν το παραδίδει;
52. Σε τι παραστατικό αντιστοιχούν τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών όταν τα λεωφορεία εκτελούν συγκοινωνία;
53. Τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών με λεωφορεία είναι θεωρημένα ή αθεώρητα;
54. Από τι είδους έντυπα εκδίδονται τα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων;
55. Είναι δυνατόν να διατίθενται εισιτήρια μεταφορικών μέσων από τρίτους (πράκτορες);
56. Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;
57. Πως διακρίνεται η περιουσία της επιχείρησης;
58. Τι είναι ενεργητική περιουσία;
59. Τι είναι παθητική περιουσία;
60. Τι είναι απόσβεση;
61. Ποιες δαπάνες συναρτώνται με την χιλιομετρική διάνυση;
62. Με ποια κριτήρια κατατάσσονται οι επιτηδευματίες σε κατηγορία τήρησης βιβλίων;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *