ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές – ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικ. Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές ενότητα Ε

1. 

Τι είναι η επιταγή;

2. 

Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;

3. 

Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;

4. 

Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρυσμα;

5. 

Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;

6. 

Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;

7. 

Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;

8. 

Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;

9. 

Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;

10. 

Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;

11. 

Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ' αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;

12. 

Ποια τα κυριώτερα αξιόγραφα;

13. 

Τι είναι η συναλλαγματική;

14. 

Τι σημαίνει προεξώφληση συναλλαγματικής;

15. 

Τι κόστος έχει η προεξώφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;

16. 

Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή "πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου";

17. 

Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;

18. 

Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;

19. 

Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;

20. 

Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;

21. 

Σε τι συνισταται η πίστωση;

22. 

Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;

23. 

Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;

24. 

Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;

25. 

Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;

26. 

Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;

27. 

Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);

28. 

Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

29. 

Πότε καταβάλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

30. 

Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

31. 

Ποιού προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;

32. 

Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;

33. 

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;

34. 

Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;

35. 

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

36. 

Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

37. 

Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

38. 

Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;

39. 

Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;

40. 

Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;

41. 

Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;

42. 

Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία β΄κατηγορίας;

43. 

Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

44. 

Τι φορολογικό στοιχείο εκδίδουν οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων;

45. 

Πότε εκδίδεται το δελτίο κίνησης στα τουριστικά λεωφορεία;

46. 

Αποτελεί το δελτίο κίνησης συνοδευτικό μεταφοράς;

47. 

Σε ποιόν παραδίδεται το πρώτο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;

48. 

Σε ποιόν παραδίδεται το δεύτερο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;

49. 

Όταν μεταφέρονται με τουριστικά λεωφορεία μαθητές σχολείων ή προσωπικό επιχειρήσεων απαιτείται η έκδοση δελτίου κίνησης;

50. 

Σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών για θαλάσσια μπάνια ή διαδρομές τύπου συγκοινωνίας με τουριστικά λεωφορεία τι στοιχείο εκδίδεται;

51. 

Τι παραστατικό εκδίδει ο οδικός μεταφορέας επιβατών για υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ομάδας επιβατών και σε ποιόν το παραδίδει;

52. 

Σε τι παραστατικό αντιστοιχούν τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών όταν τα λεωφορεία εκτελούν συγκοινωνία;

53. 

Τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών με λεωφορεία είναι θεωρημένα ή αθεώρητα;

54. 

Από τι είδους έντυπα εκδίδονται τα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων;

55. 

Είναι δυνατόν να διατίθενται εισιτήρια μεταφορικών μέσων από τρίτους (πράκτορες);

56. 

Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;

57. 

Πως διακρίνεται η περιουσία της επιχείρησης;

58. 

Τι είναι ενεργητική περιουσία;

59. 

Τι είναι παθητική περιουσία;

60. 

Τι είναι απόσβεση;

61. 

Ποιες δαπάνες συναρτώνται με την χιλιομετρική διάνυση;

62. 

Με ποια κριτήρια κατατάσσονται οι επιτηδευματίες σε κατηγορία τήρησης βιβλίων;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *