ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές – ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικ. Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές ενότητα Ε

1. 
Τι είναι η επιταγή;
2. 
Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;
3. 
Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;
4. 
Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρυσμα;
5. 
Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;
6. 
Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;
7. 
Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;
8. 
Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;
9. 
Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;
10. 
Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;
11. 
Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ' αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;
12. 
Ποια τα κυριώτερα αξιόγραφα;
13. 
Τι είναι η συναλλαγματική;
14. 
Τι σημαίνει προεξώφληση συναλλαγματικής;
15. 
Τι κόστος έχει η προεξώφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;
16. 
Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή "πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου";
17. 
Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;
18. 
Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;
19. 
Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;
20. 
Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;
21. 
Σε τι συνισταται η πίστωση;
22. 
Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;
23. 
Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;
24. 
Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;
25. 
Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
26. 
Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
27. 
Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);
28. 
Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
29. 
Πότε καταβάλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
30. 
Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
31. 
Ποιού προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;
32. 
Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;
33. 
Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;
34. 
Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;
35. 
Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
36. 
Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
37. 
Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
38. 
Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;
39. 
Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;
40. 
Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;
41. 
Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;
42. 
Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία β΄κατηγορίας;
43. 
Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;
44. 
Τι φορολογικό στοιχείο εκδίδουν οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων;
45. 
Πότε εκδίδεται το δελτίο κίνησης στα τουριστικά λεωφορεία;
46. 
Αποτελεί το δελτίο κίνησης συνοδευτικό μεταφοράς;
47. 
Σε ποιόν παραδίδεται το πρώτο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;
48. 
Σε ποιόν παραδίδεται το δεύτερο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;
49. 
Όταν μεταφέρονται με τουριστικά λεωφορεία μαθητές σχολείων ή προσωπικό επιχειρήσεων απαιτείται η έκδοση δελτίου κίνησης;
50. 
Σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών για θαλάσσια μπάνια ή διαδρομές τύπου συγκοινωνίας με τουριστικά λεωφορεία τι στοιχείο εκδίδεται;
51. 
Τι παραστατικό εκδίδει ο οδικός μεταφορέας επιβατών για υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ομάδας επιβατών και σε ποιόν το παραδίδει;
52. 
Σε τι παραστατικό αντιστοιχούν τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών όταν τα λεωφορεία εκτελούν συγκοινωνία;
53. 
Τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών με λεωφορεία είναι θεωρημένα ή αθεώρητα;
54. 
Από τι είδους έντυπα εκδίδονται τα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων;
55. 
Είναι δυνατόν να διατίθενται εισιτήρια μεταφορικών μέσων από τρίτους (πράκτορες);
56. 
Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;
57. 
Πως διακρίνεται η περιουσία της επιχείρησης;
58. 
Τι είναι ενεργητική περιουσία;
59. 
Τι είναι παθητική περιουσία;
60. 
Τι είναι απόσβεση;
61. 
Ποιες δαπάνες συναρτώνται με την χιλιομετρική διάνυση;
62. 
Με ποια κριτήρια κατατάσσονται οι επιτηδευματίες σε κατηγορία τήρησης βιβλίων;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.