ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές – ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές ενότητα Γ

1. Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:
2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα διακρίνονται:
3. Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διακρίνονται σε:
4. Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:
5. Τι σκοπό έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;
6. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να είναι μέλος:
7. Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και ασκείται:
8. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε απεργία που κηρύχθηκε νομίμως από τη συνδικαλιστική του οργάνωση είναι:
9. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία που κηρύχθηκε από τη συνδικαλιστική του οργάνωση έχει ως συνέπειες:
10. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι:
11. Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία της επιχείρησης και του Συμβουλίου εργαζομένων σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αρμόδιο όργανο για μεσολαβητική προσπάθεια είναι:
12. Τα ειδικά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι:
13. Ποιος είναι αρμόδιος, σε μια μεταφορική επιχείρηση, για την πρόληψη των κινδύνων στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων;
14. Ασφαλιστικός Φορέας είναι:
15. Η κοινωνική ασφάλιση είναι:
16. Ποιες συνέπειες έχει η μη καταβολή, από τον εργοδότη, των ασφαλιστικών εισφορών;
17. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει υποχρέωση για τον εργοδότη:
18. Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας γίνεται:
19. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει δικαίωμα του εργαζομένου:
20. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος είναι:
21. Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται:
22. Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.είναι:
23. Για τη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος απαιτείται:
24. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εργαζόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα;
25. Βασικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας είναι:
26. Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:
27. Από τη σύμβαση εργασίας προκύπτει:
28. Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας καταρτίζεται:
29. Από άποψη χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας διακρίνεται:
30. Τα μέρη που συμβάλλονται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι:
31. Υποχρεώσεις εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:
32. Λόγοι λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι:
33. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού είναι έγκυρη:
34. Ο μεταφορέας ή η μεταφορική επιχείρηση έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης οδηγού:
35. Οι αποδοχές των οδηγών φορτηγών - λεωφορείων πάσης φύσεως καθορίζονται:
36. Ο βασικός μισθός των οδηγών φορτηγών - λεωφορείων πάσης φύσεως προσαυξάνεται με:
37. Το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίζεται:
38. Το Συμβατικό ωράριο εργασίας καθορίζεται:
39. Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων είναι:
40. Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *