ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές – ενότητα Α. Αστικό Δίκαιο

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές ενότητα Α

1. Σύμβαση είναι:
2. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:
3. Η σύμβαση μεταφοράς επιβατών καταρτίζεται:
4. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:
5. Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών απαιτείται η συμφωνία:
6. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:
7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;
8. Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:
9. Σύμβαση μεταφοράς επιβατών στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο (εισιτήριο) είναι:
10. Η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ΚΤΕΛ και επιβάτη είναι:
11. Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών είναι:
12. Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;
13. Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;
14. Η σύμβαση μεταφοράς είναι:
15. Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;
16. Στη σύμβαση οδικής μεταφοράς επιβατών ο μεταφορέας εκδίδει εισιτήριο ή διπλότυπη απόδειξη είσπραξης;
17. Ποιος εκδίδει το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του κομίστρου;
18. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο επιβάτης προς το μεταφορέα;
19. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση των επιβατών;
20. Πότε είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;
21. Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;
22. Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς επιβατών (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:
23. Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΛΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;
24. Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών για τον μεταφορέα;
25. Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη σύμβαση μεταφορική επιβατών;
26. Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:
27. Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη βλάβης της υγείας των επιβατών;
28. Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα παραγράφεται:
29. Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα;
30. Η αποζημίωση που θα καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση καταστροφής (μερικής ή ολικής) των αποσκευών, καλύπτει:
31. Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση κακής εκτέλεσης της σύμβασης μεταφοράς, ορίζεται:
32. Ο επιβάτης επικαλείται ζημιά στις αποσκευές από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;
33. Ο μεταφορέας έχει την ίδια ή μεγαλύτερη ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;
34. Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν οι αποσκευές απωλεσθούν ή καταστραφούν;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *