ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές – ενότητα Α. Αστικό Δίκαιο

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβατικά Εθνικές ενότητα Α

1. 

Σύμβαση είναι:

2. 

Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:

3. 

Η σύμβαση μεταφοράς επιβατών καταρτίζεται:

4. 

Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:

5. 

Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών απαιτείται η συμφωνία:

6. 

Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:

7. 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;

8. 

Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:

9. 

Σύμβαση μεταφοράς επιβατών στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο (εισιτήριο) είναι:

10. 

Η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ΚΤΕΛ και επιβάτη είναι:

11. 

Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών είναι:

12. 

Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;

13. 

Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;

14. 

Η σύμβαση μεταφοράς είναι:

15. 

Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;

16. 

Στη σύμβαση οδικής μεταφοράς επιβατών ο μεταφορέας εκδίδει εισιτήριο ή διπλότυπη απόδειξη είσπραξης;

17. 

Ποιος εκδίδει το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του κομίστρου;

18. 

Ποιες υποχρεώσεις έχει ο επιβάτης προς το μεταφορέα;

19. 

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση των επιβατών;

20. 

Πότε είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;

21. 

Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;

22. 

Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς επιβατών (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:

23. 

Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΛΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;

24. 

Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών για τον μεταφορέα;

25. 

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη σύμβαση μεταφορική επιβατών;

26. 

Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:

27. 

Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη βλάβης της υγείας των επιβατών;

28. 

Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα παραγράφεται:

29. 

Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα;

30. 

Η αποζημίωση που θα καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση καταστροφής (μερικής ή ολικής) των αποσκευών, καλύπτει:

31. 

Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση κακής εκτέλεσης της σύμβασης μεταφοράς, ορίζεται:

32. 

Ο επιβάτης επικαλείται ζημιά στις αποσκευές από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;

33. 

Ο μεταφορέας έχει την ίδια ή μεγαλύτερη ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;

34. 

Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν οι αποσκευές απωλεσθούν ή καταστραφούν;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *