ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Γ

1. 

Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

2. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα διακρίνονται:

3. 

Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διακρίνονται σε:

4. 

Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

5. 

Τι σκοπό έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;

6. 

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να είναι μέλος:

7. 

Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και ασκείται:

8. 

Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε απεργία που κηρύχθηκε νομίμως από τη συνδικαλιστική του οργάνωση είναι:

9. 

Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία που κηρύχθηκε από τη συνδικαλιστική του οργάνωση έχει ως συνέπειες:

10. 

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι:

11. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία της επιχείρησης και του Συμβουλίου εργαζομένων σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αρμόδιο όργανο για μεσολαβητική προσπάθεια είναι:

12. 

Τα ειδικά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι:

13. 

Ποιος είναι αρμόδιος, σε μια μεταφορική επιχείρηση, για την πρόληψη των κινδύνων στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων;

14. 

Ασφαλιστικός Φορέας είναι:

15. 

Η κοινωνική ασφάλιση είναι:

16. 

Ποιες συνέπειες έχει η μη καταβολή, από τον εργοδότη, των ασφαλιστικών εισφορών;

17. 

Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει υποχρέωση για τον εργοδότη:

18. 

Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας γίνεται:

19. 

Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει δικαίωμα του εργαζομένου:

20. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος είναι:

21. 

Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται:

22. 

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. είναι:

23. 

Για τη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος απαιτείται:

24. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εργαζόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα;

25. 

Βασικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας είναι:

26. 

Από τη σύμβαση εργασίας προκύπτει:

27. 

Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας καταρτίζεται:

28. 

Από άποψη χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας διακρίνεται:

29. 

Τα μέρη που συμβάλλονται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι:

30. 

Υποχρεώσεις εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:

31. 

Λόγοι λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι:

32. 

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού είναι έγκυρη:

33. 

Ο μεταφορέας ή η μεταφορική επιχείρηση έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης οδηγού:

34. 

Οι αποδοχές των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως καθορίζονται:

35. 

Ο βασικός μισθός των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως προσαυξάνεται με:

36. 

Το επίδομα ειδικών συνθηκών χορηγείται στους οδηγούς:

37. 

Επίδομα επικίνδυνης εργασίας χορηγείται στους οδηγούς:

38. 

Το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίζεται:

39. 

Το Συμβατικό ωράριο εργασίας καθορίζεται:

40. 

Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων είναι:

41. 

Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται:

Μία απάντηση στο “ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *