ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Γ

1. 
Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:
2. 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα διακρίνονται:
3. 
Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διακρίνονται σε:
4. 
Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:
5. 
Τι σκοπό έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;
6. 
Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να είναι μέλος:
7. 
Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και ασκείται:
8. 
Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε απεργία που κηρύχθηκε νομίμως από τη συνδικαλιστική του οργάνωση είναι:
9. 
Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία που κηρύχθηκε από τη συνδικαλιστική του οργάνωση έχει ως συνέπειες:
10. 
Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι:
11. 
Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία της επιχείρησης και του Συμβουλίου εργαζομένων σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αρμόδιο όργανο για μεσολαβητική προσπάθεια είναι:
12. 
Τα ειδικά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι:
13. 
Ποιος είναι αρμόδιος, σε μια μεταφορική επιχείρηση, για την πρόληψη των κινδύνων στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων;
14. 
Ασφαλιστικός Φορέας είναι:
15. 
Η κοινωνική ασφάλιση είναι:
16. 
Ποιες συνέπειες έχει η μη καταβολή, από τον εργοδότη, των ασφαλιστικών εισφορών;
17. 
Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει υποχρέωση για τον εργοδότη:
18. 
Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας γίνεται:
19. 
Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει δικαίωμα του εργαζομένου:
20. 
Οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος είναι:
21. 
Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται:
22. 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. είναι:
23. 
Για τη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος απαιτείται:
24. 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εργαζόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα;
25. 
Βασικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας είναι:
26. 
Από τη σύμβαση εργασίας προκύπτει:
27. 
Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας καταρτίζεται:
28. 
Από άποψη χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας διακρίνεται:
29. 
Τα μέρη που συμβάλλονται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι:
30. 
Υποχρεώσεις εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:
31. 
Λόγοι λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι:
32. 
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού είναι έγκυρη:
33. 
Ο μεταφορέας ή η μεταφορική επιχείρηση έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης οδηγού:
34. 
Οι αποδοχές των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως καθορίζονται:
35. 
Ο βασικός μισθός των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως προσαυξάνεται με:
36. 
Το επίδομα ειδικών συνθηκών χορηγείται στους οδηγούς:
37. 
Επίδομα επικίνδυνης εργασίας χορηγείται στους οδηγούς:
38. 
Το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίζεται:
39. 
Το Συμβατικό ωράριο εργασίας καθορίζεται:
40. 
Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων είναι:
41. 
Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται:

Μία απάντηση στο “ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.