ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ζ. Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ζ

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία απόβαρο ή μάζα οχήματος σε κυκλοφορία (ΜΟΚ) είναι :
2. Σύμφωνα με τη νομοθεσία Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) είναι:
3. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ωφέλιμη μάζα είναι :
4. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα είναι :
5. Η μεταφορά υπέρβαρων η υπερδιάστατου φορτίου (που ο συνδυασμός όχημα-φορτίο) υπερβαίνει τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις:
6. Η Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) ενός διαξονικού οχήματος εθνικών μεταφορών είναι :
7. Η Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) ενός τριαξονικού οχήματος εθνικών μεταφορών είναι :
8. Η Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) ενός τετραξονικού οχήματος εθνικών μεταφορών είναι :
9. Το μέγιστο μήκος ενός αυτοτελούς φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
10. όχημα που υπερβαίνει ακόμα και άφορτο τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των "υπέρβαρων - υπερδιάστατων":
11. Η εξασφάλιση συνθηκών ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφορίας των "υπέρβαρων - υπερδιάστατων" οχημάτων αυτών στις οδούς αποτελεί μέριμνα:
12. Για την απόκτηση οχήματος που διανύει μεγάλες αποστάσεις ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :
13. Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διανομές εντός πόλεως ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :
14. Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διαδρομές σε περιοχές με έντονες ανωφέρειες και κατωφέρειες αναφορικά με το σύστημα πέδησης του εκ των σημαντικότερων παραγόντων που πρέπει να εξετασθεί είναι :
15. όχημα που τίθεται σε κυκλοφορία είναι σκόπιμο να διαθέτει ABS ιδιαίτερα όταν :
16. Ποιο από τα οχήματα εξαιρείται από την υποχρέωση εφοδιασμού με ταχογράφο ;
17. Ποια από τα οχήματα που υποχρεούνται να φέρουν ταχογράφο, αυτός πρέπει να είναι ψηφιακός ;
18. Πότε ενδείκνυται η επιλογή φορτηγού με πλαϊνές κουρτίνες ;
19. Όταν χρειάζεται να μεταφέρουμε μηχανήματα έργων μεγάλου βάρους το καταλληλότερο όχημα είναι :
20. Η αντικατάσταση ελαστικών στα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3.5 τόνους και στα λεωφορεία, με διαφορετικά από αυτά που αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας
21. Εφόσον το αυτοκίνητο υποχρεούται να φέρει περιοριστή ταχύτητας τότε :
22. Ο περιοριστής ταχύτητας ενός φορτηγού αυτοκινήτου :
23. Σε ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της πίεσης του αέρα στα ελαστικά των οχημάτων
24. Ο τεχνικός έλεγχος φορτηγού με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3,5 τόνους στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται :
25. Για τη μεταβίβαση οχήματος με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3,5 τόνους πέραν των άλλων :
26. Σε τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ πριν την ταξινόμηση τους υποχρεούνται να υποβάλλονται:
27. Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών φορτηγών και ρυμουλκούμενων με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3.5 τόνους και λεωφορείων είναι :
28. Η αλλαγή κινητήρα :
29. Η αντικατάσταση πλαισίου ή δοκών σε φορτηγά με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3.5 τόνους…
30. Ποια είναι η λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας ;
31. Όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ABS σε όλους τους άξονες, τότε ο οδηγός σε κατάσταση ανάγκης πέδησης:
32. Τα μεγάλα οχήματα με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3.5 τόνους και τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ από:
33. Τα μεγάλα οχήματα με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3.5 τόνους και τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ :
34. Ο θόρυβος εν στάσει μετράται :
35. Πόσο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης του θορύβου εν στάσει ενός φορτηγού ή ενός λεωφορείου ;
36. Ποια είναι η αποτελεσματικότερη "επέμβαση" που πρέπει να εκτελεστεί σε ένα όχημα για να μειωθεί ο μαύρος καπνός που εκπέμπεται από την εξάτμιση ;
37. Από τον Οκτώβριο του 2006 όλα τα μεγάλα οχήματα που πρωτοταξινομούνται πρέπει να έχουν εκπομπές καυσαερίων "επιπέδου"
38. Όταν χρησιμοποιείται (όπου είναι δυνατόν) ο επιβραδυντής ταχύτητας (κλαπέτο ή retarder) για την επιβράδυνση του οχήματος, πέραν της αποφυγής υπερθέρμανσης της πέδησης του οχήματος έχουμε :
39. Για τον προγραμματισμό της συντήρησης του οχήματος λαμβάνεται υπόψη :
40. Ένα ρυμουλκούμενο (με φυσούνες απλής ενέργειας) όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό πρέπει να ακινητοποιείται με :
41. Σε φορτηγό με αμάξωμα 10 μέτρα, το φορτίο δεν επιτρέπεται να εξέχει :
42. Στα φορτηγά αυτοκίνητα την ημέρα απαιτείται ειδική επισήμανση όταν το φορτίο προεξέχει πίσω ή μπρος :
43. Στα φορτηγά οχήματα, την νύχτα απαιτείται ειδική επισήμανση όταν το φορτίο προεξέχει στο πλάι :
44. Κατά τη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίου 20"" πρέπει να προσέχουμε το κέντρο βάρος του φορτίου κατά μήκος να μην απέχει από το γεωμετρικό του κέντρο πάνω από :
45. Η ασφαλής πρόσδεση των εμπορευματοκιβωτίων ISO γίνεται με τη χρήση :
46. Όταν μεταφέρουμε βαρύ φορτίο περιορισμένων διαστάσεων το βέλτιστο σημείο φόρτωσης είναι :
47. Ποιες είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός εμπορευματοκιβωτίου (container) ;
48. Κινητά αμαξώματα (swap bodies) είναι :
49. Σε τι αναφέρεται η διεθνής συμφωνία ADR;
50. Ποιες ύλες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα εμπορεύματα, σύμφωνα με την ADR;
51. Ο οδηγός οχήματος που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα χρειάζεται να κατέχει ειδικό πιστοποιητικό;
52. Πόσους πυροσβεστήρες πρέπει να έχει μια μονάδα μεταφοράς;
53. Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν πινακίδες κινδύνου;
54. Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνων, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ADR;
55. Ποιο είναι το πρόστιμο για όχημα που δεν φέρει πιστοποιητικό ADR, και σε ποιόν επιβάλλεται;
56. Ποια έγγραφα, που ορίζονται από τον ADR, πρέπει να βρίσκονται στη μονάδα μεταφοράς;
57. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες, όσον αφορά στους κινδύνους της ύλης, στο έγγραφο μεταφοράς;
58. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για να παραδώσει στον οδηγό γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης κινδύνου, που αφορούν στη μεταφερόμενη επικίνδυνη ύλη;
59. Το πιστοποιητικό εγκρίσεως τύπου ADR του οχήματος, για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει, και τι αναφέρει;
60. Το ΠΔ 344/97 για την προστασία των ζώντων ζώων κατά την μεταφορά εφαρμόζεται :
61. Ο μεταφορέας ζώντων ζώων (για τις κατηγορίες ζώων που προβλέπονται) υποχρεούται να καταρτίζει σχέδιο δρομολογίου :
62. Για τη μεταφορά μεγάλων ζώων θα πρέπει :

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *