ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ζ. Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ζ

1. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία απόβαρο ή μάζα οχήματος σε κυκλοφορία (ΜΟΚ) είναι :

2. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) είναι:

3. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ωφέλιμη μάζα είναι :

4. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα είναι :

5. 

Η μεταφορά υπέρβαρων η υπερδιάστατου φορτίου (που ο συνδυασμός όχημα-φορτίο) υπερβαίνει τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις:

6. 

Η Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) ενός διαξονικού οχήματος εθνικών μεταφορών είναι :

7. 

Η Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) ενός τριαξονικού οχήματος εθνικών μεταφορών είναι :

8. 

Η Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) ενός τετραξονικού οχήματος εθνικών μεταφορών είναι :

9. 

Το μέγιστο μήκος ενός αυτοτελούς φορτηγού αυτοκινήτου είναι:

10. 

όχημα που υπερβαίνει ακόμα και άφορτο τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των "υπέρβαρων - υπερδιάστατων":

11. 

Η εξασφάλιση συνθηκών ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφορίας των "υπέρβαρων - υπερδιάστατων" οχημάτων αυτών στις οδούς αποτελεί μέριμνα:

12. 

Για την απόκτηση οχήματος που διανύει μεγάλες αποστάσεις ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :

13. 

Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διανομές εντός πόλεως ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :

14. 

Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διαδρομές σε περιοχές με έντονες ανωφέρειες και κατωφέρειες αναφορικά με το σύστημα πέδησης του εκ των σημαντικότερων παραγόντων που πρέπει να εξετασθεί είναι :

15. 

όχημα που τίθεται σε κυκλοφορία είναι σκόπιμο να διαθέτει ABS ιδιαίτερα όταν :

16. 

Ποιο από τα οχήματα εξαιρείται από την υποχρέωση εφοδιασμού με ταχογράφο ;

17. 

Ποια από τα οχήματα που υποχρεούνται να φέρουν ταχογράφο, αυτός πρέπει να είναι ψηφιακός ;

18. 

Πότε ενδείκνυται η επιλογή φορτηγού με πλαϊνές κουρτίνες ;

19. 

Όταν χρειάζεται να μεταφέρουμε μηχανήματα έργων μεγάλου βάρους το καταλληλότερο όχημα είναι :

20. 

Η αντικατάσταση ελαστικών στα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3.5 τόνους και στα λεωφορεία, με διαφορετικά από αυτά που αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας

21. 

Εφόσον το αυτοκίνητο υποχρεούται να φέρει περιοριστή ταχύτητας τότε :

22. 

Ο περιοριστής ταχύτητας ενός φορτηγού αυτοκινήτου :

23. 

Σε ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της πίεσης του αέρα στα ελαστικά των οχημάτων

24. 

Ο τεχνικός έλεγχος φορτηγού με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3,5 τόνους στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται :

25. 

Για τη μεταβίβαση οχήματος με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3,5 τόνους πέραν των άλλων :

26. 

Σε τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ πριν την ταξινόμηση τους υποχρεούνται να υποβάλλονται:

27. 

Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών φορτηγών και ρυμουλκούμενων με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3.5 τόνους και λεωφορείων είναι :

28. 

Η αλλαγή κινητήρα :

29. 

Η αντικατάσταση πλαισίου ή δοκών σε φορτηγά με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3.5 τόνους…

30. 

Ποια είναι η λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας ;

31. 

Όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ABS σε όλους τους άξονες, τότε ο οδηγός σε κατάσταση ανάγκης πέδησης:

32. 

Τα μεγάλα οχήματα με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3.5 τόνους και τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ από:

33. 

Τα μεγάλα οχήματα με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) πάνω από 3.5 τόνους και τα λεωφορεία εφοδιάζονται με ΚΕΚ :

34. 

Ο θόρυβος εν στάσει μετράται :

35. 

Πόσο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης του θορύβου εν στάσει ενός φορτηγού ή ενός λεωφορείου ;

36. 

Ποια είναι η αποτελεσματικότερη "επέμβαση" που πρέπει να εκτελεστεί σε ένα όχημα για να μειωθεί ο μαύρος καπνός που εκπέμπεται από την εξάτμιση ;

37. 

Από τον Οκτώβριο του 2006 όλα τα μεγάλα οχήματα που πρωτοταξινομούνται πρέπει να έχουν εκπομπές καυσαερίων "επιπέδου"

38. 

Όταν χρησιμοποιείται (όπου είναι δυνατόν) ο επιβραδυντής ταχύτητας (κλαπέτο ή retarder) για την επιβράδυνση του οχήματος, πέραν της αποφυγής υπερθέρμανσης της πέδησης του οχήματος έχουμε :

39. 

Για τον προγραμματισμό της συντήρησης του οχήματος λαμβάνεται υπόψη :

40. 

Ένα ρυμουλκούμενο (με φυσούνες απλής ενέργειας) όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό πρέπει να ακινητοποιείται με :

41. 

Σε φορτηγό με αμάξωμα 10 μέτρα, το φορτίο δεν επιτρέπεται να εξέχει :

42. 

Στα φορτηγά αυτοκίνητα την ημέρα απαιτείται ειδική επισήμανση όταν το φορτίο προεξέχει πίσω ή μπρος :

43. 

Στα φορτηγά οχήματα, την νύχτα απαιτείται ειδική επισήμανση όταν το φορτίο προεξέχει στο πλάι :

44. 

Κατά τη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίου 20"" πρέπει να προσέχουμε το κέντρο βάρος του φορτίου κατά μήκος να μην απέχει από το γεωμετρικό του κέντρο πάνω από :

45. 

Η ασφαλής πρόσδεση των εμπορευματοκιβωτίων ISO γίνεται με τη χρήση :

46. 

Όταν μεταφέρουμε βαρύ φορτίο περιορισμένων διαστάσεων το βέλτιστο σημείο φόρτωσης είναι :

47. 

Ποιες είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός εμπορευματοκιβωτίου (container) ;

48. 

Κινητά αμαξώματα (swap bodies) είναι :

49. 

Σε τι αναφέρεται η διεθνής συμφωνία ADR;

50. 

Ποιες ύλες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα εμπορεύματα, σύμφωνα με την ADR;

51. 

Ο οδηγός οχήματος που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα χρειάζεται να κατέχει ειδικό πιστοποιητικό;

52. 

Πόσους πυροσβεστήρες πρέπει να έχει μια μονάδα μεταφοράς;

53. 

Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν πινακίδες κινδύνου;

54. 

Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνων, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ADR;

55. 

Ποιο είναι το πρόστιμο για όχημα που δεν φέρει πιστοποιητικό ADR, και σε ποιόν επιβάλλεται;

56. 

Ποια έγγραφα, που ορίζονται από τον ADR, πρέπει να βρίσκονται στη μονάδα μεταφοράς;

57. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες, όσον αφορά στους κινδύνους της ύλης, στο έγγραφο μεταφοράς;

58. 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για να παραδώσει στον οδηγό γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης κινδύνου, που αφορούν στη μεταφερόμενη επικίνδυνη ύλη;

59. 

Το πιστοποιητικό εγκρίσεως τύπου ADR του οχήματος, για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει, και τι αναφέρει;

60. 

Το ΠΔ 344/97 για την προστασία των ζώντων ζώων κατά την μεταφορά εφαρμόζεται :

61. 

Ο μεταφορέας ζώντων ζώων (για τις κατηγορίες ζώων που προβλέπονται) υποχρεούται να καταρτίζει σχέδιο δρομολογίου :

62. 

Για τη μεταφορά μεγάλων ζώων θα πρέπει :

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *