ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ε

1. 

Τι είναι η επιταγή;

2. 

Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;

3. 

Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;

4. 

Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρισμα;

5. 

Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;

6. 

Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;

7. 

Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;

8. 

Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;

9. 

Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;

10. 

Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;

11. 

Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ' αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;

12. 

Ποια τα κυριότερα αξιόγραφα;

13. 

Τι είναι η συναλλαγματική;

14. 

Τι σημαίνει προεξόφληση συναλλαγματικής;

15. 

Τι κόστος έχει η προεξόφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;

16. 

Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή "πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου";

17. 

Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;

18. 

Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;

19. 

Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);

20. 

Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

21. 

Πότε καταβάλλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

22. 

Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

23. 

Ποίου προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;

24. 

Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;

25. 

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;

26. 

Σε τι συνίσταται η πίστωση;

27. 

Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;

28. 

Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;

29. 

Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;

30. 

Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;

31. 

Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;

32. 

Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;

33. 

Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;

34. 

Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;

35. 

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

36. 

Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

37. 

Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

38. 

Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;

39. 

Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;

40. 

Ποια τα συνοδευτικά στοιχεία κατά την μεταφορά εμπορευμάτων με Φ.Δ.Χ.;

41. 

Ποιο αντίτυπο της φορτωτικής αποτελεί αποδεικτικό δαπάνης και παραδίδεται σ αυτόν που καταβάλει τα κόμιστρα;

42. 

Πότε εκδίδεται η φορτωτική;

43. 

Σε πόσα τουλάχιστον αντίγραφα εκδίδεται η φορτωτική;

44. 

Σε περίπτωση επιστροφής ποσού κομίστρων τι παραστατικό (στοιχείο) εκδίδει ο μεταφορέας;

45. 

Πότε εκδίδεται συγκεντρωτική φορτωτική από τον μεταφορέα;

46. 

Επιτρέπεται τα Φ.Ι.Χ. να μεταφέρουν αγαθά τρίτων ;

47. 

Πότε αρκεί ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς αντί δελτίου αποστολής σε μεταφορές αγαθών;

48. 

Ποιος θεωρείται μεταφορέας κατά τον Κ.Β.Σ.;

49. 

Τι θεωρείται μεταφορικό γραφείο κατά τον Κ.Β.Σ.;

50. 

Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, εθνικές οδικές μεταφορές;

51. 

Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου ανώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;

52. 

Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου κατώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;

53. 

Ποίου τονάζ αυτοκίνητα αφορούν οι ΚΥΑ περί καθορισμού κομίστρου;

54. 

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ΚΥΑ καθορισμού κομίστρων όταν το όχημα μεταφέρεται με πλοίο;

55. 

Περιλαμβάνουν τα κόμιστρα που προβλέπονται από τις ΚΥΑ έξοδα φόρτωσης, εκφόρτωσης, συσκευασίας, αποθήκευσης, περισυλλογής, φύλαξης και αποζημίωσης διαμεταφορέα;

56. 

Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;

57. 

Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;

58. 

Τι κατηγορίας βιβλία τουλάχιστον τηρεί ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων (εκμεταλλευτής αυτοκινήτου ΔΧ);

59. 

Τι κατηγορίας βιβλία τηρεί η μεταφορική επιχείρηση νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΜΕ ΕΠΕ;

60. 

Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία Β΄ κατηγορίας;

61. 

Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;

62. 

Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *