ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ε

1. Τι είναι η επιταγή;
2. Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;
3. Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;
4. Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρισμα;
5. Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;
6. Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;
7. Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;
8. Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;
9. Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;
10. Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;
11. Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ' αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;
12. Ποια τα κυριότερα αξιόγραφα;
13. Τι είναι η συναλλαγματική;
14. Τι σημαίνει προεξόφληση συναλλαγματικής;
15. Τι κόστος έχει η προεξόφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;
16. Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή "πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου";
17. Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;
18. Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;
19. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);
20. Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
21. Πότε καταβάλλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
22. Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
23. Ποίου προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;
24. Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;
25. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;
26. Σε τι συνίσταται η πίστωση;
27. Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;
28. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;
29. Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;
30. Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
31. Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
32. Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;
33. Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;
34. Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;
35. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
36. Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
37. Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
38. Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;
39. Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;
40. Ποια τα συνοδευτικά στοιχεία κατά την μεταφορά εμπορευμάτων με Φ.Δ.Χ.;
41. Ποιο αντίτυπο της φορτωτικής αποτελεί αποδεικτικό δαπάνης και παραδίδεται σ αυτόν που καταβάλει τα κόμιστρα;
42. Πότε εκδίδεται η φορτωτική;
43. Σε πόσα τουλάχιστον αντίγραφα εκδίδεται η φορτωτική;
44. Σε περίπτωση επιστροφής ποσού κομίστρων τι παραστατικό (στοιχείο) εκδίδει ο μεταφορέας;
45. Πότε εκδίδεται συγκεντρωτική φορτωτική από τον μεταφορέα;
46. Επιτρέπεται τα Φ.Ι.Χ. να μεταφέρουν αγαθά τρίτων ;
47. Πότε αρκεί ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς αντί δελτίου αποστολής σε μεταφορές αγαθών;
48. Ποιος θεωρείται μεταφορέας κατά τον Κ.Β.Σ.;
49. Τι θεωρείται μεταφορικό γραφείο κατά τον Κ.Β.Σ.;
50. Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, εθνικές οδικές μεταφορές;
51. Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου ανώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;
52. Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου κατώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;
53. Ποίου τονάζ αυτοκίνητα αφορούν οι ΚΥΑ περί καθορισμού κομίστρου;
54. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ΚΥΑ καθορισμού κομίστρων όταν το όχημα μεταφέρεται με πλοίο;
55. Περιλαμβάνουν τα κόμιστρα που προβλέπονται από τις ΚΥΑ έξοδα φόρτωσης, εκφόρτωσης, συσκευασίας, αποθήκευσης, περισυλλογής, φύλαξης και αποζημίωσης διαμεταφορέα;
56. Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;
57. Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;
58. Τι κατηγορίας βιβλία τουλάχιστον τηρεί ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων (εκμεταλλευτής αυτοκινήτου ΔΧ);
59. Τι κατηγορίας βιβλία τηρεί η μεταφορική επιχείρηση νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΜΕ ΕΠΕ;
60. Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία Β΄ κατηγορίας;
61. Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;
62. Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *