ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Β. στοιχεία Δικαίου

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Β

1. 
Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης είναι οι εξής:
2. 
Σύνδικος της πτώχευσης μπορεί να διοριστεί:
3. 
Οι εργασίες της πτώχευσης περατώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:
4. 
Ο πτωχεύσας αποκαθίσταται:
5. 
Ποιες εταιρείες ονομάζονται προσωπικές;
6. 
Ποιες εταιρείες ονομάζονται κεφαλαιουχικές;
7. 
Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται:
8. 
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ε.Ε. είναι ότι:
9. 
Το ουσιαστικό γνώρισμα της αφανούς (συμμετοχικής ) εταιρίας είναι ότι:
10. 
Η δημοσιότητα των Ο.Ε. και Ε.Ε. εξασφαλίζεται με:
11. 
Ο θάνατος ενός από τους εταίρους της προσωπικής εμπορικής εταιρείας:
12. 
Της λύσης της προσωπικής εμπορικής εταιρείας ακολουθεί:
13. 
Για τη σύσταση μιας Ε.Π.Ε. απαιτείται:
14. 
Μία Ε.Π.Ε. μπορεί να συσταθεί:
15. 
Τα όργανα διοίκησης μιας Ε.Π.Ε. είναι τα εξής:
16. 
Οι εταίροι των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ευθύνονται:
17. 
Η δημοσιότητα της Ε.Π.Ε. πραγματοποιείται με:
18. 
Ο θάνατος ή η κήρυξη ενός από τους εταίρους κεφαλαιουχικής εταιρείας σε δικαστική συμπαράσταση ή σε κατάσταση πτώχευσης:
19. 
Για την ίδρυση Α.Ε.:
20. 
Ποιας εταιρείας το κεφαλαίο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, τις μετοχές;
21. 
Η δημοσιότητα της Α.Ε. πραγματοποιείται με:
22. 
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι:
23. 
Όργανα διοίκησης της Α.Ε. είναι:
24. 
Ο εταίρος μιας Ε.Π.Ε. έχει δικαίωμα από το νόμο να εξέλθει από την εταιρεία:
25. 
Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:
26. 
Η εποπτεία στις Α.Ε. ασκείται από:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.