ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ε. Εμπορική Χρηματ. Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ε

1. Τι εννοούμε με τον όρο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης εμπορευμάτων (έγγραφο Τ1);
2. Σε ποια περίπτωση έχουμε κοινή διαμετακόμιση εμπορευμάτων (Τ2);
3. Ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΖΕΣ;
4. Τι επιτυγχάνεται με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κοινοτική ή κοινή);
5. Ποιο παραστατικό εκδίδεται στην περίπτωση της κοινοτικής διαμετακόμισης και ποιο στην περίπτωση της κοινής διαμετακόμισης;
6. Το παραστατικό Τ2 σε ποια περίπτωση διαμετακόμισης εκδίδεται;
7. Το παραστατικό Τ2 L πότε εκδίδεται και για ποιο λόγο;
8. Κατά την κοινοτική ή κοινή διαμετακόμιση, τα παραστατικά Τ1,Τ2 συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση;
9. Τι σκοπό έχει η εγγύηση;
10. Ποιος είναι ο κύριος υπόχρεος για την σύσταση της εγγύησης, στην περίπτωση της κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;
11. Ποιος θα καταβάλλει τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους στο τελωνείο αναχώρησης, σε περίπτωση απώλειας του εμπορεύματος, κατά την διαδικασία της κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;
12. Πότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά εμπορεύματος στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;
13. Υπάρχει χρονική προθεσμία μέσα στην οποία τα εμπορεύματα υπό καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης θα πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους;
14. Αν το εμπόρευμα που έχει τεθεί υπό καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης, απολεστεί, πότε ειδοποιείται ο κύριος υπόχρεος ή Τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρία, ότι θα πρέπει να καταβάλλουν τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους στο τελωνείο αποστολής;
15. Πότε χρησιμοποιείται το Τ2 L;
16. Τα τελωνειακά έγγραφα Τ1,Τ2 συνοδεύονται υποχρεωτικά και από άλλα παραστατικά. Ποια είναι αυτά;
17. Εμπόρευμα προερχόμενο από τρίτη χώρα (μη κοινοτική, π.χ. Αλβανία) φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά και έχει προορισμό την Λάρισα, όπου και θα τελωνιστεί. Απαιτείται να συνοδεύεται από παραστατικό Τ1;
18. Ποιο έγγραφο συνοδεύει την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και εκδίδεται από τον μεταφορέα;
19. Επιτρέπεται Έλληνας οδικός μεταφορέας διεθνών μεταφορών να εκδίδει δελτίο παράδοσης της σύμβασης CMR αντί φορτωτικής;
20. Τι περιλαμβάνεται στον όρο CIF;
21. Τι σημαίνει ο όρος CPT;
22. Τι σημαίνει ο όρος CIP;
23. Τι σημαίνει ο όρος DAF;
24. Τι σημαίνει ο όρος FCA;
25. Τι σημαίνει ο όρος EXW;
26. Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, διεθνείς οδικές μεταφορές;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *