ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ε. Εμπορική Χρηματ. Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ε

1. 

Τι εννοούμε με τον όρο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης εμπορευμάτων (έγγραφο Τ1);

2. 

Σε ποια περίπτωση έχουμε κοινή διαμετακόμιση εμπορευμάτων (Τ2);

3. 

Ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΖΕΣ;

4. 

Τι επιτυγχάνεται με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κοινοτική ή κοινή);

5. 

Ποιο παραστατικό εκδίδεται στην περίπτωση της κοινοτικής διαμετακόμισης και ποιο στην περίπτωση της κοινής διαμετακόμισης;

6. 

Το παραστατικό Τ2 σε ποια περίπτωση διαμετακόμισης εκδίδεται;

7. 

Το παραστατικό Τ2 L πότε εκδίδεται και για ποιο λόγο;

8. 

Κατά την κοινοτική ή κοινή διαμετακόμιση, τα παραστατικά Τ1,Τ2 συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση;

9. 

Τι σκοπό έχει η εγγύηση;

10. 

Ποιος είναι ο κύριος υπόχρεος για την σύσταση της εγγύησης, στην περίπτωση της κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;

11. 

Ποιος θα καταβάλλει τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους στο τελωνείο αναχώρησης, σε περίπτωση απώλειας του εμπορεύματος, κατά την διαδικασία της κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;

12. 

Πότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά εμπορεύματος στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;

13. 

Υπάρχει χρονική προθεσμία μέσα στην οποία τα εμπορεύματα υπό καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης θα πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους;

14. 

Αν το εμπόρευμα που έχει τεθεί υπό καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης, απολεστεί, πότε ειδοποιείται ο κύριος υπόχρεος ή Τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρία, ότι θα πρέπει να καταβάλλουν τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους στο τελωνείο αποστολής;

15. 

Πότε χρησιμοποιείται το Τ2 L;

16. 

Τα τελωνειακά έγγραφα Τ1,Τ2 συνοδεύονται υποχρεωτικά και από άλλα παραστατικά. Ποια είναι αυτά;

17. 

Εμπόρευμα προερχόμενο από τρίτη χώρα (μη κοινοτική, π.χ. Αλβανία) φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά και έχει προορισμό την Λάρισα, όπου και θα τελωνιστεί. Απαιτείται να συνοδεύεται από παραστατικό Τ1;

18. 

Ποιο έγγραφο συνοδεύει την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και εκδίδεται από τον μεταφορέα;

19. 

Επιτρέπεται Έλληνας οδικός μεταφορέας διεθνών μεταφορών να εκδίδει δελτίο παράδοσης της σύμβασης CMR αντί φορτωτικής;

20. 

Τι περιλαμβάνεται στον όρο CIF;

21. 

Τι σημαίνει ο όρος CPT;

22. 

Τι σημαίνει ο όρος CIP;

23. 

Τι σημαίνει ο όρος DAF;

24. 

Τι σημαίνει ο όρος FCA;

25. 

Τι σημαίνει ο όρος EXW;

26. 

Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, διεθνείς οδικές μεταφορές;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *