ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ε. Εμπορική Χρηματ. Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ε

1. 
Τι εννοούμε με τον όρο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης εμπορευμάτων (έγγραφο Τ1);
2. 
Σε ποια περίπτωση έχουμε κοινή διαμετακόμιση εμπορευμάτων (Τ2);
3. 
Ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΖΕΣ;
4. 
Τι επιτυγχάνεται με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κοινοτική ή κοινή);
5. 
Ποιο παραστατικό εκδίδεται στην περίπτωση της κοινοτικής διαμετακόμισης και ποιο στην περίπτωση της κοινής διαμετακόμισης;
6. 
Το παραστατικό Τ2 σε ποια περίπτωση διαμετακόμισης εκδίδεται;
7. 
Το παραστατικό Τ2 L πότε εκδίδεται και για ποιο λόγο;
8. 
Κατά την κοινοτική ή κοινή διαμετακόμιση, τα παραστατικά Τ1,Τ2 συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση;
9. 
Τι σκοπό έχει η εγγύηση;
10. 
Ποιος είναι ο κύριος υπόχρεος για την σύσταση της εγγύησης, στην περίπτωση της κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;
11. 
Ποιος θα καταβάλλει τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους στο τελωνείο αναχώρησης, σε περίπτωση απώλειας του εμπορεύματος, κατά την διαδικασία της κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;
12. 
Πότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά εμπορεύματος στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης;
13. 
Υπάρχει χρονική προθεσμία μέσα στην οποία τα εμπορεύματα υπό καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης θα πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους;
14. 
Αν το εμπόρευμα που έχει τεθεί υπό καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης, απολεστεί, πότε ειδοποιείται ο κύριος υπόχρεος ή Τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρία, ότι θα πρέπει να καταβάλλουν τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους στο τελωνείο αποστολής;
15. 
Πότε χρησιμοποιείται το Τ2 L;
16. 
Τα τελωνειακά έγγραφα Τ1,Τ2 συνοδεύονται υποχρεωτικά και από άλλα παραστατικά. Ποια είναι αυτά;
17. 
Εμπόρευμα προερχόμενο από τρίτη χώρα (μη κοινοτική, π.χ. Αλβανία) φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά και έχει προορισμό την Λάρισα, όπου και θα τελωνιστεί. Απαιτείται να συνοδεύεται από παραστατικό Τ1;
18. 
Ποιο έγγραφο συνοδεύει την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και εκδίδεται από τον μεταφορέα;
19. 
Επιτρέπεται Έλληνας οδικός μεταφορέας διεθνών μεταφορών να εκδίδει δελτίο παράδοσης της σύμβασης CMR αντί φορτωτικής;
20. 
Τι περιλαμβάνεται στον όρο CIF;
21. 
Τι σημαίνει ο όρος CPT;
22. 
Τι σημαίνει ο όρος CIP;
23. 
Τι σημαίνει ο όρος DAF;
24. 
Τι σημαίνει ο όρος FCA;
25. 
Τι σημαίνει ο όρος EXW;
26. 
Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, διεθνείς οδικές μεταφορές;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.