ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Γ. Κοινωνική Νομοθεσία

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Γ

1. 
Ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού 561/2006 που ρυθμίζει τις κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.;
2. 
Μπορεί ένα Κράτος-Μέλος της ΕΚ να ορίσει συνθήκες εργασίας ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες από τις προβλεπόμενες κοινωνικές διατάξεις του κανονισμού 561/2006;
3. 
Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων συμφωνούν συλλογικές συμβάσεις για μισθούς και επιδόματα. Μπορούν να συμφωνήσουν και συνθήκες εργασίας (ωράρια κλπ αφού αυτά ρυθμίζονται από τον κανονισμό 561/2006;
4. 
Ποιες οδικές μεταφορές μπορεί να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006;
5. 
Τι σημαίνει "εβδομάδα" σύμφωνα με τον Κανονισμό 561/2006;
6. 
Τι σημαίνει εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης;
7. 
Το ελάχιστο όριο ηλικίας των οδηγών που ασχολούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
8. 
Ποιο είναι το ανώτατο όριο συνολικής διάρκειας οδήγησης μεταξύ δύο (2) ημερησίων περιόδων ανάπαυσης;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.