ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Α. Στοιχεία Αστικού Δικαίου

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Α

1. 
Από ποιά χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
2. 
Ποιά υποχρέωση έχει ο μεταφορέας ως προς τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στις διεθνείς μεταφορές;
3. 
Ευθύνεται ο μεταφορέας για ζημίες που έχουν προκληθεί στα εμπορεύματα λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας σύμφωνα με την CMR;
4. 
Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημίες που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος σύμφωνα με την CMR;
5. 
Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με την CMR;
6. 
Πότε παραγράφεται το δικαίωμα για διεκδίκηση αποζημίωσης για ζημία ή απώλεια εμπορευμάτων, στις διεθνείς μεταφορές;
7. 
Σε περίπτωση δόλου ή απιστίας εκ μέρους του μεταφορέα, ποιός είναι ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης για αποζημίωση σύμφωνα με την CMR;
8. 
Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR (Contrat de transport International de Merchandises par Route);
9. 
Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται η CMR;
10. 
Σε ποιές περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
11. 
Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
12. 
Ποιοί είναι οι παραλήπτες των τριών αντιτύπων του δελτίου CMR;
13. 
Ποιά βασικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
14. 
Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
15. 
Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
16. 
Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με την CMR;
17. 
Οι επιφυλάξεις του μεταφορέα δεσμεύουν τον αποστολέα σύμφωνα με την CMR;
18. 
Δικαιούται ο αποστολέας να ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους, αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων σύμφωνα με την CMR;
19. 
Εάν ο μεταφορέας δεν διατυπώσει επιφυλάξεις στο δελτίο CMR, τι σημαίνει αυτό;
20. 
Έχει το δικαίωμα ο αποστολέας να ζητήσει από τον μεταφορέα να αλλάξει τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων, ή να παραδώσει τα εμπορεύματα σε άλλον παραλήπτη εκτός αυτού που αναφέρεται στο δελτίο CMR;
21. 
Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του, σύμφωνα με την CMR;
22. 
Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας, σύμφωνα με την CMR;
23. 
Ποιά είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με την CMR;
24. 
Πότε απαλλάσσεται από την ευθύνη ο μεταφορέας στις διεθνείς μεταφορές;
25. 
Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
26. 
Το όχημα παθαίνει βλάβη και ακινητοποιείται για δυο ημέρες. Τα εμπορεύματα που μεταφέρει καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας, σύμφωνα με την CMR;
27. 
Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, ή βλάβης, ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την CMR;
28. 
Ποιά υποχρέωση έχει ο μεταφορέας με βάση τη συμφωνία CMR;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.