Διδάσκοντες

Κουρκούτας Ηλίας του Αντωνίου

Πτυχιούχος ΑΕΙ Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Δικηγόρος

Master in Business Administrasion (MBA) University of Straffordshire
Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας
Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.
Επαγγελματική έδρα: Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410534725

Κινητό: 6972879390

Σακελαρίου – Νάτσιου Χριστίνα του Ιωάννη

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Επάγγελμα: Οικονομολόγος

Ειδικών γνώσεων σε θέματα μεταφορών και στο κοινοτικό
δίκαιο οδικών μεταφορών.

Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας
Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.

Παπαγεωργίου Θεόφιλος του Στεφάνου

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική σχολή – Χημικός Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτής στο Επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Σύμβουλος Μεταφορικών εταιρειών οδικής μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων – Εμπορευμάτων κατά ADR

Επάγγελμα: Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διεύθυνση: Ηρακλειανού 19, Λάρισα

Κινητό: 6972768100

Τοπουζίδης Δημήτριος του Γεωργίου

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.

Πιστοποιημένος από πρόγραμμα Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών (ΕΚΕΠΙΣ)

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων και Εμπορευμάτων κατά ADR (Υπουργείο Μεταφορών)