ΠΕΕ Επιβατικές Μεταφορές

Εθνικές

Ενότητα Α. Αστικό Δίκαιο

Ενότητα Β. Στοιχεία Δικαίου

Ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Ενότητα Δ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

Ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Ενότητα ΣΤ. Πρόσβαση στην αγορά

Ενότητα Ζ. Τεχνικά Πρότυπα Και Εκμετάλλευση

Ενότητα Η. Οδική Ασφάλεια

ΠΕΙ οδηγών λεωφορείων

Διεθνείς

Ενότητα Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Ενότητα Δ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

Ενότητα ΣΤ. Πρόσβαση στην αγορά

Ενότητα Ζ. Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση

Ενότητα Η. Οδική Ασφάλεια