Κατηγορίες
Ενημερώσεις

Παράταση πιστοποιητικών ADR.

Το Υπουργείο Μεταφορών κοινοποίησε εγκύκλιο με θέμα “Πολυμερής Συμφωνία M330 για την παράταση πιστοποιητικών εκπαίδευσης οδηγών ADR και πιστοποιητικών κατάρτισης ( ΣΑΜΕΕ )Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων” με την οποία,

παρατείνετε η ισχύς των πιστοποιητικών ADR οδηγού η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Φεβρουαρίου 2021, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.