Εισαγωγή

Οι σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ Λάρισας Ο.Ε. ιδρύθηκαν το 2009.

Ολοκλήρωσαν από τότε 11 χρόνια επιτυχή πορεία στον τομέα της εκπαίδευσης των Μεταφορέων. Αξιολογήθηκαν ως Σχολές από τις πλέον αξιόπιστες επαγγελματικής επιμόρφωσης. Παρακολουθούν με συνέπεια τις συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο των μεταφορών.

Ζούμε σε μια εποχή Τεκμηρίωσης.

Οι γνώσεις και η τεκμηρίωση δεν εγείρουν αμφιβολίες σε κανέναν. Έτσι κατά την υλοποίηση των στόχων μας δεν γεννούνται αμφισβητούμενα.

Έχουμε ως στόχο την κατάρτιση των ενδιαφερομένων ώστε να εισέλθουν με επαρκείς γνώσεις στο επάγγελμα του μεταφορέα.

Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας έχοντας ως πρώτο μέλημα την άμεση εξυπηρέτηση του οδηγού μεταφορέα.

Στην σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία που διανύουμε ο μόνος τρόπος επιβίωσης του μεταφορέα είναι η γνώση. Έτσι αποκτά εφόδια για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και του εξωτερικού.

Οι σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΜΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ έχουν ως αντικείμενο τα ακόλουθα:

  • Εκπαίδευση Οδηγών Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων κατά συμφωνία ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων). Ασφαλή μεταφορά σημαίνει ακίνδυνη μεταφορά και σεβασμό στο περιβάλλον.
  • Εκπαίδευση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Ευρωπαίου μεταφορέα (ΠΕΕ) με σκοπό την διασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων για την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του μεταφορέα, τόσο των εμπορευματικών μεταφορών όσο και των επιβατικών.

Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας αποτελεί και η Πιστοποίηση των Οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα κατά ADR μέσω ειδικού φορέα ελέγχου, καθώς και υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων.